Loading...
Loading...
Chính sách mua hàng và thanh toán

Chính sách mua hàng và thanh toán

Liên hệ

Khi Quý khách hàng đặt mua sản phẩm online qua website www.guocgo.com .
Cần lưu ý :  Qui trình đặt hàng trong phần dưới đây.

 

  • Chia sẻ qua viber bài: Chính sách mua hàng và thanh toán
  • Chia sẻ qua reddit bài:Chính sách mua hàng và thanh toán

QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

1- Cần nhấn vào sản phẩm theo size ( số đo ) chân hay kích thước sản phẩm để chọn.

2- Giao diện yêu cầu quý khách hàng cung cấp các thông tin về người đặt hàng.

> Tên người đặt hàng ( người nhận hàng )

> Số điện thoai

> Địa chỉ nhận hàng : Ttỉnh " thành phố" , quận " huyện " , phường " xã " khu phố " thôn - ấp " 

> Email của người đặt hàng.

3- Hình thức thanh toán.

Tất cả các sản phẩm quý khách hàng đặt trên website www.guocgo.com đề thanh toán nhận hàng - xem, kiểm tra hàng - thanh toán cho người giao hàng.

Tag

 

Dịch Vụ Liên Quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này